Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ VP

02-01-2019

Tổ trưởng: Hoàng Thị Hoài Thanh            Trình độ chuyên môn: Đại học

Các thành viên:

Đinh Thị Thu Bông    Trình độ CM: Đại học

Trần Thị Hạnh            Trình độ CM: Cao đẳng

Nguyễn Thị Hoài Lệ   Trình độ CM: Đại học


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Số 1 Nhân Trạch

Địa chỉ: Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsso1nhantrach.edu.vn