Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ VP

02-01-2019

Tổ trưởng: Hoàng Thị Hoài Thanh            Trình độ chuyên môn: Đại học

Các thành viên:

Đinh Thị Thu Bông    Trình độ CM: Đại học

Trần Thị Hạnh            Trình độ CM: Cao đẳng

Nguyễn Thị Hoài Lệ   Trình độ CM: Đại học


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/