Skip to Content
Sign In
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 18/2018/TT-BGDĐT Quy định về Kiểm định CLGD và trường đạt chuẩn Quốc gia 22-08-2018 Nguyễn Hữu Độ
2 Số:121/PGD&ĐT Hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 21-04-2020 Võ Hải Quân
3 Tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn tập huấn modul1 CTGDPT 2018 theo CV số: 21/PGD&ĐT Bố Trạch 21-04-2020 Sở GD&ĐT
4 Số: 20/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GD phổ thông 22-08-2018 Nguyễn Hữu Độ
5 Phiếu đánh giá GV theo TT 20/2018 Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV theo TT 20 22-08-2018 Bộ GD&ĐT
6 Số: 1360/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 22-04-2020 Nguyễn Hữu Độ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/