Skip to Content
Sign In

Các TCM

09-01-2020

Tổ KH Tự nhiên:

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Hoàng Thị Thanh Hiền Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Đặng Xuân Hữu Trình độ CM Đại học 

                                                   Trần Thị Phượng Trình độ CM Đại học

                                                   Nguyễn Thị Trang Trình độ CM Đại học 

Tổ KH Xã hội: 

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Mai Phượng Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Ngô Thị Lan Hương Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Nguyễn Thị Phương Thúy Trình độ CM Đại học 

                                                   Lê Thị Thủy Trình độ CM Đại học

                                                   Đào Hữu Sơn Trình độ CM Đại học 

 

Tổ Tổng hợp: 

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Loan Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Nguyễn Thị Hiệp Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Đặng Thị Hồng Thúy Trình độ CM Đại học 

                                                   Lê Thị Thủy Lợi Trình độ CM Đại học

                                                   Nguyễn Thị Mỹ Trình độ CM Đại học

                                                  Nguyễn Trung Hiếu Trình độ CM Đại học  


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/