Skip to Content
Sign In

TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

28-02-2019

Ngày 14/11/2018, Công đoàn THCS Số 1 Nhân Trạch kết hợp với chyên môn tổ chức hội thi GVDG cấp trường. Hoạt động chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018. Hoạt động diễn ra với sự tham gia của các giáo viên trong các tổ công đoàn, không khí diễn ra sôi nổi đầy nhiệt huyết đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

Trường THCS số 1 Nhân Trạch tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn xây dựng và triển khai chuyên đề.

28-02-2019

Thực hiện công văn số 502/PGDĐT-GDTHCS ngày 30 tháng 8 năm 2017 của phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017- 2018; công văn số 657/PGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của phòng GD-ĐT Đồng Hới về Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn từ năm học 2015- 2016. Chiều ngày 22/3/2018 cụm chuyên môn số 4 tổ chức sinh hoạt chuyên môn xây dựng

THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA”

28-02-2019

Bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của toàn bộ sinh vật trên Trái đất. Nhằm giúp học sinh hiểu về phân loại rác tại nguồn, làm thế nào để giảm sử dụng rác thải nhựa, nâng cao nhận thức cho mọi người về bảo vệ môi trường

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/