Skip to Content
Sign In

Các TCM

09-01-2020

Tổ KH Tự nhiên:

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Hoàng Thị Thanh Hiền Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Đặng Xuân Hữu Trình độ CM Đại học 

                                                   Trần Thị Phượng Trình độ CM Đại học

                                                   Nguyễn Thị Trang Trình độ CM Đại học 

Tổ KH Xã hội: 

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Mai Phượng Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Ngô Thị Lan Hương Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Nguyễn Thị Phương Thúy Trình độ CM Đại học 

                                                   Lê Thị Thủy Trình độ CM Đại học

                                                   Đào Hữu Sơn Trình độ CM Đại học 

 

Tổ Tổng hợp: 

                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Loan Trình độ CM Đại học

                            Tổ phó: Nguyễn Thị Hiệp Trình độ CM Đại học

                            Các thành viên:

                                                   Đặng Thị Hồng Thúy Trình độ CM Đại học 

                                                   Lê Thị Thủy Lợi Trình độ CM Đại học

                                                   Nguyễn Thị Mỹ Trình độ CM Đại học

                                                  Nguyễn Trung Hiếu Trình độ CM Đại học  


Tổ VP

02-01-2019

Tổ trưởng: Hoàng Thị Hoài Thanh            Trình độ chuyên môn: Đại học

Các thành viên:

Đinh Thị Thu Bông    Trình độ CM: Đại học

Trần Thị Hạnh            Trình độ CM: Cao đẳng

Nguyễn Thị Hoài Lệ   Trình độ CM: Đại học


Đội TNTPHCM

14-08-2019

Tổng phụ trách đội: Nguyễn Trung Hiếu


Công đoàn nhà trường

30-09-2019

Chủ tịch: Trần Thị Bích Liên

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Mai Phượng

Ủy viên: Trần Thị Phượng


Lãnh đạo nhà trường

31-08-2016

Hiệu trưởng: Trần Quang Thanh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0918.840.255

 

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Bích Liên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0912.965.212 - 0988.106.870


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/