Skip to Content
Sign In

Lãnh đạo nhà trường

31-08-2016

Hiệu trưởng: Trần Quang Thanh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0918.840.255

 

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Bích Liên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0912.965.212 - 0988.106.870


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/