Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đội TNTPHCM

14-08-2019

Tổng phụ trách đội: Nguyễn Trung Hiếu


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Số 1 Nhân Trạch

Địa chỉ: Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsso1nhantrach.edu.vn