Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công đoàn nhà trường

30-09-2019

Chủ tịch: Trần Thị Bích Liên

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Mai Phượng

Ủy viên: Trần Thị Phượng


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Số 1 Nhân Trạch

Địa chỉ: Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsso1nhantrach.edu.vn