Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công đoàn nhà trường

30-09-2019

Chủ tịch: Trần Thị Bích Liên

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Mai Phượng

Ủy viên: Trần Thị Phượng


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/