Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo nhà trường

31-08-2016

Hiệu trưởng: Trần Quang Thanh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0918.840.255

 

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Bích Liên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0912.965.212 - 0988.106.870


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Số 1 Nhân Trạch

Địa chỉ: Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsso1nhantrach.edu.vn